Ziemeļmaķedonija: sarežģītās cīņas par un ap valsts nosaukumu

Šoreiz aplūkojam Ziemeļmaķedonijas Republiku, valsti, kas atrodas tepat Eiropā, Rietumbalkānos. Šajā pareizticīgo valstī ir vairāk nekā 1000 baznīcas. Ohridas pilsētā ir 365 baznīcas. Daudzas no tām gan ir pamestas, bet katru dienu gadā var iet uz citu baznīcu.