Bērnudārzu attīstība Latvijā un sodi skolēniem starpkaru periodā

Bērnudārzu vēsture Latvijā saistīta gan ar bāriņu namiem, gan fabriku attīstību, kad vecākiem darba laikā kaut kur nācās atstāt bērnus. Un tad nāk Marta Rinka ar savu dibināto “Zaļo skolu”, kas bērniem mācīja gan latviskumu, gan dārza prasmes. Kāda ir bijusi bērnudārzu attīstība?