Aiva Bojāre: Ķeram svešos Latvijas dabā!

Kad ziema mūs jau nedaudz nogurdinājusi, kad sniegs vairs ne tuvu nešķiet svaigs, mirdzošs un balts, kad pelēcīgajā ainavā ar zaļiem akcentiem izceļas vienīgi egles un priedes, „Nākotnes pieturā” aicināsim sajust vasaru ar krāsu pārpilnību, tomēr vispirms pavasari - ar plaukstošo lapu smaržu, kad citu koku vidū uzmirdzēs arī Latvijas Dendrologu biedrības iebalsotais šī gada varonis - zemais bērzs. Ja tā lieli brāļi - āra un purva bērzs var lepoties ar savu stalto augumu un balto tāsi, tad zemais bērzs ir neliels krūms, kas var sasniegt līdz 2 metru augstumu, un tā miza ir brūna. Gada koks 2024 Latvijā sastopams samērā reti – pārsvarā valsts austrumu un ziemeļu daļā, pārejas un zāļu purvos, pārmitros zālājos, pārpurvotos ezeru krastos un mitros, skrajos mežos, un tā eksistenci apdraud pārmitru zālāju, zāļu un pārejas purvu aizaugšana ar lielākiem krūmiem un kokiem, kā arī mitrāju nosusināšana un pārveidošana.