Kāds izgudrojums ļauj redzēt cauri? Mīklas min Bērnu slimnīcas brīvprātīgo komanda

Kāds izgudrojums ļauj redzēt cauri sienām? Šo Dainas Kudiņas un pārējās šī gada izzinošākās mīklas min Bērnu slimnīcas brīvprātīgo komanda: Zane Kemlere, Undīne Beatrise Kauliņa, Veronika Tagijeva, Kristīne Circene. Izzinošākās mīklas uzdos: Dārta Buivida, Adrians Valcis, Jānis Vaivods, Pēteris Otomers, Vineta Saulīte, Māra Ulme, Pēteris Zariņš, Ieva Vaivode, Daina Kudiņa, Daina Narkēviča, Varis Klausītājs, Elvis Pelēkais, Dārta Andersone, Kornēlija Šlāpina un Sandris Grasis.