Privāto un pašvaldības bērnudārzu nākotne: kas ir laba pirmsskola mūsdienās

Privāto un pašvaldības dārziņu nākotne: vai pašvaldībai vajadzētu būvēt jaunus bērnudārzus, vai arī veicināt sadarbību ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm? Ko vispār šobrīd nozīmē laba pirmsskola un vai mēs to saviem bērniem varam nodrošināt?