Rūpniecība Liepājā piedzīvo būtiskas pārmaiņas - 24 jaunas rūpnīcas un metalurģijas beigas

Septiņu gadu laikā Liepājā uzbūvētas 24 jaunas rūpnīcas, pilsēta piedzīvo metalurģijas ēras beigas, strauji attīstās industriālie parki. Kā transformējusies biznesa vide Liepājā un ko šobrīd te ražo?