Diennakts puses mūzikas instruments. Mūzikas mīklas min studijas "GaraTaka" dalībnieki

Diennakts puses mūzikas instruments. Šo Gunara Gūžas un citas ar mūziku saistītās mīklas min ģimeņu folkloras studijas "GaraTaka" dalībnieki: Elīza Markova, Valts Markovs, Austra Ziļicka ar dēlu Druvi un studijas vadītāja Asnate Rancāne.