Laura Drunka: zāļvielu izstrāde malārijas apkarošanai

Klāt gada noslēdzošā „Nākotnes pietura”. Pirms pieturēt nākamajā, 2024. gadā - mazs šī gada rezumē: Raidījumos iepazinām Gada augu- parasto purvpapardi, Gada sūnu-Vulfa sfagnu un Gada galveno putnukora solisti-  lakstīgalu, interesējāmies par pūču spīdēšanu, ūpju aizsardzību, viendienītēm, zooplanktonu, sienāžiem un citiem taisnspārņiem, priecājāmies par rododendriem, lasījām ķiršus, sēnes un enciklopēdiju. Aplūkojām kultūrvēsturiskos akmeņus, ģerboņus, senās rotas, ornamentus, krēslus , karogus, fotopastkartes un  latviešu tautastērpus. Aicinājām uz Apvidvārdu talku un  noskaidrojām vārddarināšanas paņēmienus.