Vairis Nartišs: Vēlamies cilvēku sirdīs ieliet prieku un gaišumu

Lai cilvēku sirdīs ielietu dzirkstošu prieku, gaišumu un labu noskaņu, lai to aiznestu mājās saviem tuvajiem, dziedātāja Ilona Bagele un trombonists Vairis Nartišs  izveidojuši "Prieka orķestri", lai priecīgas, dzirkstošas, gaišas un pacilājošas Ziemassvētku dziesmas atskaņotu Rīgas tirgos!