#144 Vecmātes, apsūdzētas par nolaidību dzemdībās ar letālām sekām, turpina praktizēt

Atvērtie faili raidījumā pievēršas dzemdību tematikai, un konkrēti mājdzemdzībām.  Pētām, kādēļ par nolaidību apsūdzētas vecmātes var turpināt strādāt šajā jomā.