Diaspora palīdz Ukrainas bēgļiem. Pasaulē mainās attieksme pret tiem, kas palīdz

Par veidiem, kā diaspora palīdz Ukrainas bēgļiem Eiropā un kā mainījusies dažādu valstu valdību atbalsta politika nevalstiskajām organizācijām, kuras atbalsta bēgļus, skaidrojam raidījumā. Uzklausīsim arī brīvprātīgo stāstus par pieredzēto.