VARAM rosina kvoruma trūkumu pašvaldībās risināt ar sēžu sasaukšanu mazā sastāvā

Kā rīkoties situācijā, kad deputātu vairākums torpedē domes sēžu norisi un kavē lēmumu pieņemšanu? Tāda situācija pašlaik izveidojusies Rēzeknes domē, kur koalīcijas vairākums nav apmeklējis trīs sēdes pēc kārtas. Šādi gadījumi ir izņēmumi, taču pašvaldību darbu pārraugošā ministrija reaģējusi ar likuma grozījumiem par deputātu atsaukšanu un sēžu rīkošanu daudz mazākā skaitā.