Atmiņu kultūra viduslaikos un mūsdienās. Saruna ar vēsturnieku Gustavu Strengu

Saruna ar vēsturnieku Gustavu Strengu par atmiņu kultūru viduslaikos un mūsdienās, atcerēšanās kultūru un karavīru kapiem, Latvijas bezkaralību un vēstures bīstamību nākotnē.