Lašveidīgo populācija Latvijas upēs apdraudēta

Vēsajā rudenī nārsto lašveidīgās zivis. Laši, taimiņi, sīgas un citas lašveidīgās zivis ir aizsargājamas sugas, ko šajā laikā ir aizliegts ķert. Veicot upju apsekošanu, eksperti secinājuši - lielākajā daļā mūsu lašupju šo zivju popuācija un kvalitāte ir samazinājusies. Plašāk par to kas apdraud lašveidīgo populāciju Latvijas upēs un kā situāciju uzlabot pētījuši Oskars Brasliņš un Solvita Stara, ReTV.