Vecāki gādā par aktīvām dienām saviem puišiem. Tiekamies ar Filipovu ģimeni

Dodamies ciemos pie Filipovu ģimenes no Siguldas. Andrejs un Lelde ir trīs dēlu – Dominika, Franča un Lūkasa – vecāki. Vecākie dēli ir skolas, bet pastarītis vēl pirmskolas vecumā, tāpēc vecākiem jāspēj savu darba ritmu salāgot ar bērnu dienas kārtību. Vecāki uzskata, ka aktīvas un noslogotas dienas puišiem vajadzīgas, lai enerģija tiktu izmantota jaunu, noderīgu prasmju apguvē, nevis brāļu savstarpējos ķīviņos.