Mentors palīdz izaugt un nobriest, lai cilvēks tālāk spētu iztikt bez viņa palīdzības

Kā mentors var palīdzēt stiprināt emocionālo veselību un kādi ieguvumi ir sabiedrībai no mentoru iesaistīšanās, raugoties nākotnē? Kā mentors var palīdzēt izaugt un nobriest, lai cilvēks tālāk spētu iztikt bez mentora palīdzības?