Mieszkając wśród Łotyszy, musimy być łojalni wobec narodowości rdzennej

Znaczącą część audycji poświęcamy wybitnej działaczce społeczno-politycznej w środowisku łotewskim i polskim na Łotwie Ice Marii Kozakiewicz. W arhiwalnym nagraniu z Polskiego Radia z roku 1989 Ita Kozakiewicz opowiada o swojej rodzinie, o rozbudowanych formach autonomii kulturalnej Polaków w okresie międzywojennym, o możliwościach kształcenia w języku polskim, o celowej rusyfikacji mniejszości narodowych na Łotwie.