Nodarbības muzejā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Senioru rīti muzejā, nodarbības senioriem ar mākslas terapeitu, ekskursija ar zīmju valodas tulkojumu, radoša darbnīca cilvēkiem ar uztveres grūtībām – to visu piedāvā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Domājot par kultūras un informācijas pieejamību dažādām sabiedrības grupām, šoreiz būsim liecinieki, kā LNMM norit radošā darbnīca cilvēkiem ar uztveres grūtībām.