„Tautas dziesmās ir stāsts, vēstījums, dziļums. Arī neparasti ritmi.”

Šogad 23. septembrī pirmoreiz tiek atzīmēta Eiropas Folkloras diena, ko svinam arī Latvijā. Piemēram, Preiļu novadā sarīkoti XXIII Tautas mūzikas svētki, pulcējot teju 30 tautas mūzikas kolektīvu no Latvijas novadiem, Kultūras centrā „Ulbrokas pērle” skan tautas mūzikas koncerts „Upes pērles”, sarīkojumi notiek arī citviet. Folkloras dienas svinības arī raidījumā, daudzinot latvju gara mantas. To darījušas abas studijas viešņas – etnomuzikoloģe Igeta Ozoliņa, kas vada etnoprieka grupu „Ogas”, un dziedātāja Ieva Mora, kura 2016. gadā pašas spēkiem iedziedāja un izdeva albumu „Latviešu tautasdziesmas”. Abas veiksmīgi darbojušās arī popmūzikas žanrā, turklāt abām ir profesionāla muzikālā izglītība.