Vai skolotāji ir gatavi runāt ar bērniem par seksuālo un reproduktīvo veselību?

Aptaujā skolotāji atzīst, ka viņiem trūkst zināšanu un materiālu, kā ar pusaudžiem un jauniešiem runāt par seksuālo un reproduktīvo izglītību. Kā to pilnveidot, skaidrojam?