Vai cilvēks sākotnēji tika radīts darbam? Kādus padomus Bībelē varam atrast par strādāšanu

Ir dzirdēts teiciens, ka cilvēks patiesībā nav radīts darbam, jo paradīzē sākotnēji viņam nebija jāstrādā. Tikai pēc tam, kad cilvēks tika izdzīts no paradīzes viņam tika pateikts, ka turpmāk savu maizi būs jānopelna grūtā darbā.