Par esošām un jaunām attiecībām. Santa Remere par festivālu "Homo Novus"

No 30. augusta līdz 9. septembrim Rīgā norisinās Starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, kas veltīts viesmīlīgai, kolektīvai rīcībai un iespējām, ko sniedz kopīgi paveikts darbs. Sarunā ar festivāla producenti Santu Remeri uzzinām, kā izkristalizējās festivāla tēma, kā izvēlēties sev interesējošās izrādes, pēc kāda principa izraudzītas Latvijas un ārvalstu mākslinieku izrādes, kā arī par aktivitātēm un pieejamības svētkiem festivāla centrā, klausāmo programmu un pilsētas ceļvedi utt.