Dzīves krāsas, rūpējoties par īpašo bērnu. Stāsta Evita un Mārtiņš Rozentali

Dodamies ciemos pie Evitas un Mārtiņa Rozentaliem. Viņi ir astoņus gadus vecā Miķeļa un sešgadīgās Elīzas vecāki. Miķelis ir bērns ar īpašām vajadzībām, un Evita un Mārtiņš stāstā izceļ nevis izmisuma pilnos brīžus, bet stāsta, cik krāsaina var būt dzīve, arī respektējot un rūpējoties par Miķeļa īpašajām vajadzībām.