Viduslaiku grāmatu kolekciju "ceļojumi" sasaucas ar mūsdienu realitāti Ukrainas karā

Klajā nācis izdevums par Baltijas grāmatu kaujām jeb "The Baltic Battle of Books", kas ikvienam interesentam brīvi pieejams tīmeklī. Šobrīd šis stāsts šobrīd ir jo aktuāls, jo aizvien nemierīgus apstākļus piedzīvo kultūrvēsturiskais mantojums Ukrainā un citviet kara zonās. Par kādām grāmatām Ziemeļeiropā savulaik cīnījās zviedri, kas ar tām notika pēc aizvešanas no Rīgas un citām pilsētām uz Zviedriju, sarunā ar vēsturnieku Gustavu Strengu.