LAMPA 2023. Zinātnes kafejnīca "Kapiņu stāsti"

Alma Mater FM/ Radio NABA studija, Maija parks, Cēsis. Kapakmeņi un kapu kopšanas tradīcija atklāj ne vien skaidri apzinātas, bet nereti arī vien klusi nojaušamas attiecības, kādas mēs veidojam ar mirušajiem. Distancēts šo attiecību aplūkojams var atklāt mūsu pašu pieņēmumus par nāvi un aizsaules pasauli, kas ir palikuši neapzināti. Šīs attiecības un pieņēmumi ir nevis statisks, bet gan mainīgs lielums. Sarunas ietvaros lūkosim saprast, kā laika gaitā ir mainījušās kapu kopšanas tradīcijas? Kādas ir jaunākās tendences? Ko tās atklāj par mūsu attiecībām ar mirušo valstību? Rīko: Radio NABA, Latvijas Universitāte Sadarbībā ar: LSM.lv, Latvijas Radio Vada: Andris Hiršs, Filosofijas doktors, LKA docents, LU FSI vadošais pētnieks, radio Naba raidījuma vadītājs Piedalās: Sergejs Kruks, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, zinātņu doktors informācijas un komunikācijas nozarē, mediju eksperts Ieva Kalniņa, Literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore Olga Senkāne, Literatūrzinātniece, Asoc. profesore