Latvietību atrada, aizbraucot no Latvijas. Saruna ar Viniju Folkmani no Berlīnes

Vinija Folkmane ir Berlīnes latviešu skolas izveidotāja, kā arī  diasporas folkloras kopas “Rīta rasa” vadītāja. Viņa pati par sevi saka, ka aizbraucot no Latvijas, viņa sevī atrada latvietību. Sarunas ar kopas dalībniecēm mudina arī aizdomāties kāda ir nacionālās pašapziņas loma un izpausmes, dzīvojot ārpus Latvijas.