Sinerģija, sadarbība, starptelpa. Laine Kristberga, Orion Maxted, Līga Stibe

Jau piekto gadu Rīgas Performances festivāls “Starptelpa” Rīgā pulcē māksliniekus no visas pasaules, piedāvājot izvērstu un daudzveidīgu programmu. Tās pamata fokusā ir dzīvā performance. Šī gada festivāla tēma ir “Kolaboratīvā autorība”, izceļot kopienu praksi un aktualizējot autorības jautājumu. Sadarbībā balstīta autorība attiecas uz mākslinieciski konstruētiem interaktīviem notikumiem, kad mākslinieki darba tapšanā iesaista skatītājus, nojaucot autorības, autora un individualitātes robežas. Raidījumā viesojas mākslas vēsturniece Laine Kristberga - “Latvijas performances mākslas centra” direktore un viena no festivāla “Starptelpa” dibinātājām un mākslinieki, festivāla dalībnieki Oraiens Maksteds (UK) un Līga Stibe. Oraiens Maksteds (UK) ir teātra režisors un performances mākslinieks, kurš strādā ar tādām tēmām kā kompleksitāte, kibernētika un savstarpēja iesaiste. Autoru interesē kā algoritma un pašvadības jēdzienus var tieši attiecināt un pārnest uz sabiedrību, to iedzīvinot jaunās struktūras ar sadarbībā balstītiem spēļu, rotaļu paņēmieniem. Līga Stibe ir māksliniece, kas savos darbos apvieno fotogrāfiju, video un performanci, kā arī citus medijus, radot vizuāli un emocionāli suģestējošus stāstus. Līga apguvusi fotogrāfiju pie Andreja Granta un ISSP, festivālā piedalās kā viena no sešām 2022./2023. gada Performances mākslas kursa absolventēm. Vairāk par festivālu “Starptelpa” - rigaperformancefestival.com un facebook.com/performancescentrs Raidījumu vada Ieva Saulīte. Raidījums "Subjektīvie mērījumi" par mākslas izziņu skan LR6 LU radio NABA 95,8 FM pl. 17.00-18.00 katru otro ceturtdienu. Raidījums top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Raidījumā spēlētās dziesmas: Lucrecia Dalt - Atemporal Son Lux - Sleep Michel Genest - Magical Iridescence