Vai zini, kā aizsākušies Deju svētki?

Darbs ar deju, tās iestudēšana, dejas precizēšana un trenēšana, kā arī koncertdarbība ir katra deju kolektīva ikdienas darbs, savukārt latviešu skatuviskās tautas dejas kulminācijas punkts neapšaubāmi ir Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, kuru ietvaros tradicionāli tiek iestudēts un izrādīts deju lieluzvedums stadionā. Kopš 2003.gada lieluzveduma programmā tiek iekļautas aptuveni 30 dejas, kuras svētku nedēļas kopmēģinājumos pārtop par lieldejām. Tās tiek sadalītas tematiskās daļās – stāstos, katru no tām ievada intermēdija. Savukārt viss lieluzvedums tiek iesākts ar prologu un noslēgts ar finālu, kurā piedalās visi svētku dalībnieki.