Piecu gadu laikā politiski represētās personas statusu lūguši 70 cilvēki, pusei atteikts

Dati liecina, ka pēdējos piecos gados  politiski represētās personas statusu kopumā lūgušas 70 personas, no kurām pusei tas atteikts. Vai problēma ir tikai nepamatota vēlme pēc atvieglojumiem vai kādu arhīvu dokumentu trūkums, vai tomēr arī valsts attieksmē pret iepriekšējā režīma upuriem?