Jaunieši aktīvi meklē iespējas atsākt mācīties vai dabūt darbu

Par bērniem un jauniešiem mēdz teikt – tā ir mūsu nākotne, taču Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2022. gadu liecina – 31 000 mūsu nākotnes veidotāju vecumā no 15 līdz 29 gadiem nestrādā, nemācās un arī neapgūst arodu. Tie ir 11,3% no iedzīvotāju kopskaita; biežāk – lauku teritorijās, nevis pilsētās. Kā šie cilvēki dzīvo, vai ar savu dzīvesveidu ir apmierināti un kādas ir jauniešu iespējas savu situāciju mainīt?