Emocionālā inteliģence: kā attīstīt spēju labāk pārvaldīt emocijas

Būdami bērni, mēs bieži reaģējam emocionāli. Tomēr mēs pieaugam un spējam labāk pārvaldīt emocijas. Kā attīstīt emocionālo inteliģenci un ko tas dod? Vai mēs patiesi atpazīstam emocijas un protam ar tām sadzīvot?