Monopola viešņa tēlniece un uzņēmēja Regīna Deičmane

Tēlniece Regīna Deičmane Latvijas mākslas dzīvē ienāca nevis kā bikla iesācēja, bet ar vīrišķīgas pārliecības spēku un māksliniecisko tvērienu. Spožajam daiļrades pieteikumam sekoja uzņēmējas gaitas, kas saistītas ar arhitektūru, celtniecību, nekustamajiem īpašumiem un paralēli – darbs pedagoģijā.