Vecvecāku un mazbērnu attiecības kādreiz un mūsdienās

Vasara savulaik bieži bija arī mazbērnu un vecvecāku kopīgais laiks. Mainoties tam, kā dzīvojam kopā un strādājam, skaidrs, ka tā vairs nav. Kā mainās bērnu un vecvecāku attiecības mūsdienās? Kādas ir kopā būšanas tradīcijas agrāk un tagad?