Vita Stiģe-Škuškovnika: Ne vienmēr bērni ir gribu vai negribu jautājums

Cilvēku dažādība un spēja iekļauties sabiedrībā. Šī vakara Monopols tiekas ar cilvēku, kurš ar savu dzīves piemēru atklāj jaunu pieredzi par jautājumiem, kurus neredzam un pat ignorējam. Dažādības eksperte bezbērnotības iekļaušanas jautājumos Vita Stiģe-Škuškovnika.