Hakatons – dinamiska vide ideācijai un problēmrisināšanai. Saruna ar Matiju Babri

Pēdējos gados aizvien lielāku popularitāti ir guvusi pieeja, kas balstās uz kopradi un komandas darbā balstītu problēmu risināšanu. Lai veicinātu šādu praksi, tiek mērķtiecīgi radīti, dizainēti un organizēti specifiski notikumi, kurus sarunvalodā mēdz saukt par hakatoniem.