Vai zini, kas bija "Latvijas Vanagi"?

1920. gada jūlijs. Valmierā izveidota jauna mācību iestāde – Valmieras Valsts vidusskola, apvienojot Valmieras reālskolu un Valmieras sieviešu ģimnāziju. Mūsu stāsta varonis, vidzemnieks Jānis Jansons, kuram tolaik vien 30 (dzimis netālu no Valmieras, 1890.  gada 26. februārī Vaidavas pagasta Druļos) kļūs par Valmieras Valsts vidusskolas direktoru. Jānis Jansons nelokāmi ticēja Latvijas neatkarības idejai un 1919. gada 7. janvārī brīvprātīgi iestājas Latvijas armijā. Brīvības cīņu laikā piedalījās kaujās Kurzemes pusē un Rīgas atbrīvošanā. 1919. gada 22. martā pie Kalnciema Bataru mājām negaidītā sadursmē ar lieliniekiem Jānis Jansons pa atklātu lauku uzbruka ienaidniekam, iegūstot kā trofeju ienaidnieka ložmetēju. Kaujas laikā tiek smagi ievainots, bet kaujas lauku neatstāj un turpina cīņu. 1919. gada 22. decembrī Jansonu no armijas atvaļināja. Par varonību kaujas laukā apbalvots ar III šķiras Lāčplēša kara ordeni. Pēc Brīvības cīņām, Jānis Jansons atgriezās dzimtajā pusē un sāka darbu Valmieras reālskolā kā matemātikas skolotājs. Būdams vidusskolas direktors – viņš turpina mācīt matemātiku. Skolā pēc viņa iniciatīvas 1921. gada 1. martā nodibināta jauniešu organizāciju "Latvijas Vanagi", kuras galvenais uzdevums kļūt par paraugu jauniešu militārajai, fiziskajai un garīgajai izaugsmei un motivēt šos jauniešus stāties vēlāk jau aizsargos.