Lībiešu mantojuma gads kā brīdinājums

0.0
Šis gads Latvijā aizrit Lībiešu mantojuma zīmē. Šopavasar pirmie nozīmīgie pasākumi jau aizvadīti, līdzās Latvijas karogam plīvo arī lībiešu zaļi balti zilais. Pasākumus kuplina ne tikai tie, kuri Lībiešu krastam piederīgi vai to iemīlējuši, bet parādās arī citi interesenti. Lībiešu mantojuma gads Latvijā norit pirmo reizi. Vai šī unikālā iespēja ļauj otrai Latvijas pamattautai kļūt saredzētākai un sadzirdētākai?