Eiropas Savienībā atšķirīgi viedokļi par iepakojuma atkritumu samazināšanu un pārstrādi

Pērn novembrī Eiropas Komisija ierosināja pārskatīt direktīvu par iepakojuma un izlietotā iepakojuma atkritumu standartiem, kas ietver obligātus mērķus atkritumu samazināšanai, atkārtotai izmantošanai un minimālajam otrreizējās pārstrādes saturam plastmasas iepakojumā. Ierosinājumus apsprieduši arī dalībvalstu vides ministri, kuru vidū viedokļi par to, kā īstenojami mērķi un cik ambicioziem tiem jābūt, atšķiras.