Kāda ir pravietojuma definīcija, nozīme un loma mūsu dzīvēs

0.0
Šoreiz veltīsim laiku pravietojumiem. Kāda loma un kāda nozīme ir pravietojumiem, ko mēs lasām Bībelē? Vai varam sacīt, ka tie visi ir arī piepildījušies? Vai Bībele runā par nākotni? Vai Bībele runā par mūsu laikiem? Cik lielā mērā to, ko lasām Bībelē, varam attiecināt uz laiku, kurā dzīvojam, un galu galā, kas tad ir pravietojums?