Uz brāļiemi, uz brāļiemi, Metenīša vakarā. Iztaujājam budēļus - maskotos ļaudis

0.0
Uz brāļiemi, uz brāļiemi, Metenīša vakarā, toldarō, toldarō. Par Meteņdienas svinēšanu masku tradīciju festivālā Koknesē raidījumā iztaujājam budēļus - maskotos ļaudis Andri un Jāni.