#111 Fizikas un ķīmijas skolotāju trūkums grauj inovācijās bāzētas valsts izaugsmes plānus

0.0
Atvērtie faili pievēršas izglītības jomai un pēta situāciju ar eksakto priekšmetu pedagogiem Latvijas skolās. Kamēr politiķi valsts nākotnes attīstības plānos lielu lomu piešķir tehnoloģijām, jaunievedumiem un zinātnei, izglītības sistēma knapi spēj sagatavot jaunus ķīmijas un fizikas skolotājus. Arī jauniešus šie mācību priekšmeti maz interesē. Meklējam atbildi uz jautājumu, vai tuvākajos gados Latvijas skolās fiziku un ķīmiju mācīs vairāk pedagogu?