Ar ķekatdziesmām ķekatās lec Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki

Ai, nama māmīna, dar duretīnas, Ķekatas atbrauca ar vezumīnis: Ar miežis, ar rudzis, ar kumelīnis. Ar ķekatdziesmām ķekatās lēks tradicionālās kultūras izcilības balvas ieguvēji - Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki.