Krievijas TV kanāli Latvijā ir aizliegti, bet joprojām redzami

Kopš pagājušā gada marta par nelegālo sistēmu izmantošanu, lai skatītos aizliegtos Krievijas kanālus, var sodīt ne tikai izplatītāju, bet arī lietotāju. Cilvēki ziņo policijai par propagandai pakļautiem kaimiņiem un radiem. Neskatoties uz to, pieprasījums pēc nelegālā satura pieaug. Vēl vairāk. Satelīta antenu īpašnieki Krievijas federatīvos propagandas kanālus var skatīties brīvajā apraidē. Un par to sodīt nevar.