Darba tirgus tendences: turpmāk cīņa par darba spēku būs vēl lielāka

Lai gan daudzas saimniecības nozares pēdējās desmitgades ir dzīvojušas darba roku pusbadā vai pat badā, pastāv viedoklis, ka turpmāk, līdz ar automatizācijas un robotizācijas straujāku ieviešanu, darba roku deficītam vajadzētu pazust. Kādas tad ir jaunākās darba tirgus tendences un kā tas skar gados jaunus darba ņēmējus?