Par cenzūru un prasmi saprast mākslas simbolisko iedabu

Ar mākslas filozofi Zani Ozolu, mākslas zinātnieci Ingu Šteimani, telogu Induli Paiču un režisoru Mārtiņu Eihi runājam par mākslas cenzūru, ētiku, estētiku un tās apgūšanu mākslu profesionāļu izglītības ceļā; par robežām (sevišķi kristietības zonā) un ticīgo jūtu aizskārumu; par gaumi, prasmi saprast mākslas simbolisko iedabu un muzeja lomu sabiedrības mākslas izpratnes veidošanā, kā arī par māku vai nespēju nostāties principiālā pozīcijā.