Bilingvālā izdevumā izdota Hermaņa Marģera Majevska dzejas izlase "Pretstraumes čuksti"

0.0
Dzejnieka, atdzejotāja, esejista Hermaņa Marģera Majevska dzīve noritējusi starp Latviju un Lietuvu, un šobrīd tieši Lietuvas puse devusi savu ieguldījumu, lai atgādinātu par dzejnieku. Izdevniecībā “Hieronimus”  latviešu – lietuviešu bilingvālā izdevumā iznākusi dzejas izlase “Pretstraumes čuksti”.