Fiskālās disciplīnas padome norāda uz būtiskiem riskiem tautsaimniecības attīstībai

Fiskālās disciplīnas padome kopumā ir apstiprinājusi Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozes 2022.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara izstrādei 2023. -2025.gadam, taču norāda uz vairākiem būtiskiem riskiem, kas var negatīvi ietekmēt turpmāko tautsaimniecības attīstību.