Uzdrīkstēties dibināt uzņēmumu Latgalē: uzņēmēja Inta Rozīte

Rozīši ir ģimene, kuru stāsts ir par uzdrīkstēšanos dibināt uzņēmumu Latgalē, pieņemt izaicinājumus, kas saistās ar dzīves vietas maiņu un būt par iedrošinājuma avotu pārējiem, kuri ir pārdomās vai šaubās. Dzintars Rozītis, atceroties savas saknes, iegādājās īpašumu Kubulos – bijušās Balvu stacijas noliktavas teritoriju „Škladi” ar domu attīstīt tur industriālo parku. Savukārt Intas Rozītes vīzija, ieraugot teritoriju, bija, ka tur nebūs industriālais parks, bet gan atpūtas un izklaides parks.