#101 Kādēļ adopcijas jomā primāri neievēro bērna vislabākās intereses?

Kādēļ gan adoptēti, gan arī ārpus ģimenes aprūpē esoši bērni nereti dzīvo nevis ģimeniskā vidē, bet izglītības iestāžu internātos. Vai atbildīgās iestādes adopcijas jomā primāri ievēro bērna vislabākās intereses?