Personu ar invaliditāti darba meklējumus apgrūtina vides pieejamība un aizspriedumi

Nodarbinātības valsts aģentūrā patlaban kopumā reģistrēti vairāk nekā 7000 bezdarbnieku ar kādu invaliditāti. Šo darba meklētāju skaits pēdējos piecos gados Latvijā ir samazinājies, taču pieaudzis cilvēku ar invaliditāti īpatsvars, kas veido 14% no kopējā bezdarbnieku skaita. Cilvēkiem ar dažādiem funkcionējošiem traucējumiem joprojām ir sarežģīti atrast darbu gan vides pieejamības, gan sabiedrības aizspriedumu dēļ.